martin marek

Svět vnímání / The World of Perception 2020
site-specific spatial audio installation, various durations, loops

Nahrávka byla pořízena stylem zvukové procházky prostřednictvím stereo mikrofonů mikroUši Pro během Zimní sklizně 19/20 — výstavy klauzurních prací Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Pro optimální poslech doporučuji použít uzavřená sluchátka.

Série poslechových intervencí zasazených do rozmanitého prostředí umělecké fakulty umožňuje vnímat rozdílné situace prostřednictvím audio hovorů, které svým pojetím koexistují v daném časoprostoru. Každá ze sedmi situací vytváří jedinečnou příležitost pro jiné vnímání a hluboký poslech. Uvedený počet situací ovšem není definitivní, neboť se mohou nezávisle prolínat a množit. Posluchač tak může situace slyšet prostě a nezaujatě, nebo je aktivně poslouchat. Především vědomé zaposlouchání, tedy vnímání „za“ běžným poslechem, odhaluje akustické kvality jednotlivých intervencí, jež jsou patrné vzájemně a také v celistvosti této série. Vzniklé intervence vycházejí z přirozených událostí, diváka provázejí komplexem zvukových situací jako jsou proces nahrávání, poslech četby, přednášky či rozhlasu nebo také prezentace zvukového umění.

Volba textové předlohy byla záměrná a do jisté míry určující pro výsledné uchopení díla. Obsah Merleau-Pontyho myšlenek je (i po více než sedmi desetiletích) nejen stále aktuální, ale lze ho vztáhnout mimo oblast obecného vidění také na oblast obecného slyšení. Diváka tímto stavím do dvojí role posluchače — na jedné straně posluchače slyšeného světa, jenž se mu vyjevuje prostřednictvím aktivního naslouchání a na straně druhé posluchače filosofických přednášek, jež mu vyjevují zákonitosti světa vnímání.

Maurice Merleau-Ponty je nejvýznamnější představitel fenomenologické filosofie ve Francii. Jeho myšlení vychází z analýzy vnímání, v níž klade hlavní důraz na fenomén těla. Soubor sedmi hovorů z roku 1948 vznikl na objednávku francouzského rozhlasu a byl uveden v podání samotného autora. Tyto hovory jsou soustředěným znovuobjevováním vnímaného světa, na nějž máme sklon zapomínat.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Svět vnímání. Praha: OIKOYMENH, 2008. 79 s.
Oikúmené. Malá řada; sv. 6. ISBN 978-80-7298-287-5.