martin marek

Sluchem / By Hearing 2019
poslechové intervence v galerijním prostoru, vinylové nápisy /
listening interventions in gallery space, vinyl lettering

Průvodce aktivním poslechem prostoru Atria nabádá k nalézání více či méně jemných rozhraní slyšitelného a vybízí ke vnímání nuancí akustických vlastností exteriéru, interiéru a jednotlivých uměleckých děl. Diváka upozorňuje na rozdíly mezi vnitřním a vnějším zvukovým prostředím, čímž poukazuje na zvuk jako na trvale proměnlivý jev.

The guide of active listening in Atrium space encourages to find more or less subtle audible interfaces and to perceive the nuances of the acoustic properties of the exterior, interior and individual works of art. It draws the viewer's attention to the differences between the internal and external sound environment, thus pointing to the sound as a permanently variable phenomenon.