martin marek

Sluchem / By Hearing 2021
poslechové intervence v galerijním a veřejném prostoru, vinylové nápisy, tištěný průvodce; ve spolupráci s Ivou Polaneckou / listening interventions in gallery and public space, vinyl lettering, guidebook; in cooperation with Iva Polanecká

Bystření smyslů, průzkum míst, sdílená a přitom navýsost osobní a nová zkušenost z prostoru. Filozof Maurice Merleau-Ponty pojednával zrak jako aktivitu, která je v dialogu s jevy, s nimiž se setkává. Podobně i my přistupujeme ke slyšení ve smyslu poslechu jako ladění sebe k něčemu. Zvuk nás vede, vytváří naši představu o prostoru, přemisťuje nás v čase, a my můžeme tento pohyb plně procítit, přítomně zažít, a také reflektovat, jakými prostředky je uskutečňován: soustředěním se na samotný zvuk pomocí kontinuální pozornosti, rytmu vlastního těla, audio nahrávkami — tedy formou virtuálního prostředí, ale také jazykovou interpretací.

Autoři jsou aktivními posluchači, kteří během dohodnuté cesty naslouchali prostředí a zaznamenávali jeho proměnlivé projevy, následně cestu analyzovali a popisovali. Zvukové nahrávky svých cest si vzájemně vyměnili a bez podrobností či okolností, které zažili individuálně, vytvořili autorský přepis zvukových prožitků toho druhého. Návštěvník jako pasivní posluchač se může ve své mysli zaposlouchat do popisovaného prostředí a skrze takovou zkušenost se pokusit představit si, čemu sám naslouchá a zda mu při běžném naslouchání něco neuniká.

Projekt sluchem vychází z dlouhodobého zájmu autorů o hluboké naslouchání, známé také jako metoda deep listening. Sluchem je součástí výstavního projektu …a ptáci opět zpívají, který pro Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem připravila kurátorka Anna Vartecká v termínu 18. 1.—7. 3. 2021.