Mručení Země / Murmurs of Earth 2020
stereophonic audio composition, 34:58 min
created with Iva Polanecká

The message of man to man, the message of species to species.
Sound composition Murmurs of Earth was created specially for rAdioCUSTICA project on Czech Radio Vltava.

Om konstnären har en uppgift, är det att se och att känna.

NASA, The Blue Marble, 1972
sound tent