martin marek

Dolů dolů dolů! / Down Down Down! 2016
multimedia site-specific installation, loop

… you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.

Výstavní cyklus Čtyřikrát pět je dvanáct je inspirován dílem a životem matematika Lewise Carolla, logicky uvažujícího muže, a přesto stvořitele Říše divů. Co ale znamená logicky uvažovat? Logika je věda zabývající se formami a principy jasného usuzování. Logické uvažování je tedy myšlenkový postup, kdy od jasně daných souvislostí docházíme k určitým závěrům.

Říše divů je ale zcela imaginární svět plný podivuhodností, země s vlastními pravidly, kde všechno je možné. Naším cílem není převyprávět děj příběhu, ale spíše dané téma uchopit v jiné interpretační linii. Zajímá nás samotný přístup jednotlivých, námi vybraných, umělců k inspiračnímu zdroji, v tomto případě literárnímu dílu Alenka v Říši divů, které je samo o sobě plné významů.

Druhým vystavujícím v rámci cyklu výstav v Malé galerii je Martin Marek (*1989). S projektem Dolů, dolů dolů! dává divákovi možnost různého zpracování reality, která záleží na individuálním kódování a dekódování přijaté informace. Synonyma, která jsou úzce spjata s Martinovou tvorbou a výstavou jsou vnímání skutečnosti a utváření reality, dále pak jazyková reprezentace, informační tok či kybermagie. Autor tak zkoumá takzvané hranice konstruktu a vybízí diváka k překročení konsensuálních hranic. Velkoformátová projekce a zrcadlová instalace přibližuje a přejímá fragmenty uvedeného literárního díla, kdy hlavním pojítkem je svět „za zrcadlem“, alegorie, ve které zrcadla fungují jako oči a vidí dekódovaný svět. Hloubka pohroužení se (imerze) dává divákovi možnost zakusit předkládanou realitu jinak a ocitnout se tak ve vlastní říši divů. Nezbytnou součástí simulace se tak stává i do prostoru postavený divák.

Stejně jako minulá výstava Jiřího Hölzela Kterým směrem? Kterým směrem?, jež testovala hranice světa a svých vlastních vědomostí je i výstava Dolů, dolů, dolů! pokračováním a hledáním stále nezodpovězené otázky: Jak hluboko vede králičí nora?